Ilustrácie do detského časopisu Bublina, č. 12 k článku "Ako funguje tráviaca sústava"
K hlavnej ilustrácii je na druhej strane tzv. presvetlovačka. Po zasvietení v tmavej miestnosti s baterkou sa objaví čierno biela ilustrácia zobrazujúca tráviaci trakt.
English: Illustrations for Slovak children magazine "Bublina" (Bubble in English) in an article "How digestive system works"

On the next page, there is a hidden illustration that appears when you light it through paper. It depicts digestive systems with all bowels and etc in black and white.
Dvojstrana s ilustráciami / Double-page illustrations
Ilustrácia chlapca, ktorá sa po zasvietení cez papier v tmavej miestnosti zmení na obrázok zobrazujúci jeho tráviacu sústavu 

An illustration of a boy that changes after light it on in a dark room to show an illustration of digestive system.
Pozadie ilustrácie zobrazujúce sliznicu žalúdka s rôznymi baktériami / A background of the illustration depictin a gastric mucosa with various germs
Malá ilustrácia zobrazujúca Slepé črevo / A spot illustrations with caecum (appendix) 
Back to Top