Ilustrácie do časopisu Bublina č. 16 k článku "Najlepší vynálezca na zemeguli" o vynálezoch čerpajúcich z javov, ktoré sa vyskytujú v prírode

Illustrations for an article "Best inventor on Earth" about inventions based on phenomenas found in nature.
Časopis Bublina č. 16
Back to Top