ENGLISH:

A card game called "Black Monk" I draw at Sympozium Ilustrace 2022 in Broumov, Czech Republic
I made illustrations depicting scenes from life of Benedictine monks living in the Broumov monastery from 13th to mid 20th Century.
The game is based on rules of a traditional card game "Black Peter". In the package, there is sixteen pairs of cards and one single card with "Black Monk". Players are changing the cards until they get a card with same illustrations. Every pair a player got is put aside until there is only "Black monk" card left. 
The style of illustrations is inspired by old medieval frescos. Therefore I was working with white colour to let some objects unfinished.
A story line going across cards is based on a magical realism personified in the black cat appearing in most of the cards. The cat could be a little devil causing mischiefs and misleading monks from a honest way of life. Other cards contains various themes from Broumov or its area. 
SLOVENSKY:

Kartová hra "Černý mnich" vznikla počas Sympózia ilustrace 2022, ktoré sa uskutočnilo v českom Broumove. 
Na sedemnástich kartách sa nachádzajú ilustrované výjavy benediktínskych mníchov (prezývaných aj čierni mnísi kvôli farbe ich rúcha), ktorí obývali tento kláštor od 13teho storočia až do 60tych rokov 20teho storočia.
Hra sa hrá podľa rovnakých pravidiel ako "Čierny Peter" - balíček obsahuje 33 kariet, z toho 16 párov a jedného "Černého mnicha". Hráčom sú rozdané karty, ktoré si medzi sebou posúvajú. Ak má hráč kartu do páru, tento pár odloží a pokračuje dovtedy, kým poslednému ostane "Čierny mních".
Štýl ilustrácií vychádza aj z polozachovaných starých fresiek, ktorých časti sú už nenávratne stratené. Preto som pracoval s bielou farbou, ktorá necháva podobu niektorých predmetov nedopovedanú. Zároveň slúži ako jednotiaci grafický prvok.
Tématicky som ilustrácie postavil na magickom realizme, ktorý je spojený s postavou čierneho kocúra. Ten sa vyskytuje na väčšine kariet (ostatné čerpajú s námetov spojených s Broumovom a jeho okolím) a vystupuje v pozícii malého diabla, ktorý robí rôzne menšie či väčšie šibalstvá. 
Back to Top